planer för beyla!

Nu är arbetet i full gång med att planera för Beylas nästa kull. Parning planeras under november 2017 med leverans våren 2018. Mer information om dessa planer kommer att publiceras månadsskiftet maj/juni

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter