Vi planerar att para Incalines Beyla under vintern 2015 med Hamléngårdens Tony Montana. Mer information om denna parning kommer att läggas upp inom kort